DOMAĆINSTVO

U okviru ovog dela ponude se nalazi nekoliko grupa proizvoda koji bliže opredeljuju mesto upotrebe tih proizvoda. Oni proizvodi koji se ne mogu svrstati u neku od tih posebnih grupa se nalaze u grupi razno.